contact home home
profiel projecten publicaties contact

Bart van GeleukenBeleid op Maat heet mijn eenmanszaak. Dat is geen loze kreet. In de afgelopen vijfentwintig jaar heb ik als ambtenaar, projectleider, onderzoeker en belangenbehartiger steeds weer gemerkt hoe belangrijk maatwerk is. Zonder maatwerk krijg je mensen niet mee, komt een project niet van de grond of loopt het vast wegens gebrek aan draagvlak. Om dat maatwerk in energie- en duurzaamheidsbeleid te kunnen leveren, is samenwerking cruciaal. Dat betekent luisteren naar wensen en belangen van mensen, echt ‘mee’denken om tot oplossingen te komen en korte communicatielijnen. Dat kan ik u bieden.
Afhankelijk van de opdracht zoek ik vaak samenwerking met andere ZZP’ers. Altijd inspirerend, leerzaam en vooral ook leuk om te doen. Verder ben ik een actieve en creatieve projectleider, die doet wat gedaan moet worden, met een open oog voor de omgeving. Mijn brede werkervaring in verschillende rollen op het gebied van milieu, leefomgeving en ruimte zorgt daarvoor. De inhoud is belangrijk, maar het proces bepaalt vaak het resultaat! 

Kan ik u helpen? Ik doe het graag!

dr. Bart van Geleuken, tel. 06-17935073

 

Enkele opdrachtgevers over mijn werk:

"Bart heeft gezorgd voor een betere verankering binnen de organisatie en voor het versnellen van de uitvoering van onze Energie Agenda Zwijndrecht. Hij was altijd bereid om als meewerkend voorman en/of 'vliegende keep' op te treden. Daarnaast heeft hij ons enorm geholpen bij de beleidsvorming en het strategisch positioneren van energie en duurzaamheid."
Janneke Petter, beleidsmedewerker duurzaamheid gemeente Zwijndrecht

“Kenmerkend vind ik dat Bart zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau goed uit de verf komt. Hij weet successen te boeken bij projecten op concreet niveau maar ook bij projecten op een hoger abstractieniveau. Verder is hij zeer prettig in de omgang, betrouwbaar, resultaatgericht, breed inzetbaar en representatief.”
Rob Heemskerk, teamleider Advies Omgevingsdienst West-Holland

“Bart is een aimabel persoon die mensen uit alle windrichtingen kan enthousiasmeren en in beweging kan krijgen voor een gemeenschappelijk doel. Zijn houding is open, geïnteresseerd en vriendelijk.”
Lucille Klaassens, ambtelijk opdrachtgever Green Deal Leiden

"Bart heeft op een interactieve manier bewoners, bedrijven en ambtenaren betrokken bij het opstellen van het duurzaamheidsactieplan. Het resultaat heeft hierdoor veel waardering gekregen van het college en de raad van Alblasserdam"
Herman Schnitker, Afdelingshoofd Buitenruimte gemeente Alblasserdam

"Bart heeft er als projecttrekker voor gezorgd dat een groot aantal regiogemeenten daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan. Zijn wijze van communiceren is open en plezierig!"
Rommy Bakker, Klimaatagenda stadsregio Rotterdam

"Bart heeft met scherpe tekstvoorstellen en veel inzicht in ruimtelijke kwaliteit een belangrijke impuls gegeven. Dit heeft ons met name geholpen bij het overtuigen van ons bestuur."
Paul Driessen, projectleider Milieuvisie Traverse Dieren

"Bart als adviseur is voor mij: een flexibele geest met een duidelijk kompas. Kenmerkend is zijn open houding, in combinatie met een doelgerichte werkwijze."
Rob Christiaanse, projectleider Waterfront Schiedam

"Stimulerend voor ons is de ontwikkelingsgerichte houding van Bart van Geleuken: in zijn planadvisering zoekt hij concrete kansen voor milieu en duurzaamheid en weet die vervolgens doeltreffend in het ruimtelijk planproces in te brengen."
Ali Hellinga, hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid, gemeente Schiedam